بهمبری

می‌شهر

احتمال شیوع آنفلوآنزای پرندگان در گیلان

آنفولانزای پرندگان در گیلان  


مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: بنا به درخواست سازمان دامپزشکی کشور و احتمال شیوع آنفلوآنزای پرندگان ،شکار هر گونه پرنده آبزی و کنار آبزی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی افزود: به استناد نامه صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی مبنی بر درخواست اعمال ممنوعیت شکار پرندگان وحشی مهاجر به منظور جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری آنفلو‌آنزای فوق حاد پرندگان؛ شکار در کلیه استان‌های کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

محمدپور تصریح کرد: در این زمینه پایش مستمر در سطح استان صورت می‌گیرد و با شکارچیان متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد. 

گزارش از ایسنا

کاهش بار ترافیک شهری با ترویج فرهنگ‌ دوچرخه‌سواریرئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به ترافیک سنگین شهری در اثر تردد خودروهای شخصی متعدد که تعداد زیادی از آن‌ها تک سرنشین هستند، گفت: تردد با دوچرخه موجب کاهش بار ترافیک شهری می‌شود.

به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، سرهنگ محمدرضا محمدی در نخستین نشست مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و هیئت دوچرخه‌سواری استان گیلان با اشاره به تشکیل هیئت دوچرخه‌سواری فرماندهی انتظامی از ابتدای سال 96 در گیلان، اظهار کرد: هیئت دوچرخه‌سواری فرماندهی انتظامی استان با همکاری هیئت دوچرخه‌سواری گیلان توانسته مقام‌های ارزشمندی کسب کند.

رئیس پلیس راهور گیلان با بیان اینکه اثرات ورزش بر سلامت جسم و روح انکارناپذیر است، افزود: ورزش موجب شادابی، نشاط و ارتقای سطح سلامت جامعه می‌شود لذا باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دوچرخه‌سواری یکی از شاخه‌های ورزشی جذاب و مورد توجه افراد جامعه است، ادامه داد: ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری می‌تواند همچون راهکاری اساسی موجب کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و حجم ترافیک شهری شود.

محمدی با اشاره به ترافیک سنگین شهری در اثر تردد خودروهای شخصی متعدد که تعداد زیادی از آن‌ها تک سرنشین هستند، گفت: تردد با دوچرخه موجب کاهش بار ترافیک شهری می‌شود لذا باید فرهنگ‌سازی در این بخش صورت گیرد و شاهد ترویج فرهنگ‌ دوچرخه‌سواری و استفاده از دوچرخه در مسیر منزل به محل کار باشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با بیان اینکه فرهنگسازی استفاده از دوچرخه بعنوان وسیله نقلیه باید با تلاش و مساعدت همه دستگاه‌های اجرایی همراه باشد، تاکید کرد: باید فرهنگسازی در این حوزه اینگونه باشد که در آینده دوچرخه نیمی از وسایل نقلیه خیابان‌های استان گیلان را تشکیل دهد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی رانندگان حق و حقوق دوچرخه‌سواران را رعایت نمی‌کنند، گفت: مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری در شهر رشت باید به مردم اطلاع‌رسانی شود.

محمدی با اشاره به اینکه دوچرخه‌سواران نیز باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، اضافه کرد:  عبور از چراغ قرمز و ورود به مسیرهای خودرویی از سوی دوچرخه‌سواران تخلف محسوب می‌شود.

وی از راه‌اندازی طرح پلیس دوچرخه‌سوار در استان گیلان خبر داد و گفت: روش‌های مناسب اجرای طرح پلیس دوچرخه سوار در استان گیلان در دست بررسی است.    


پ ن: البته مزایای استفاده از دوچرخه برای رفت و آمد در سطح شهر بر کسی پوشیده نیست و استفاده از این وسیله ساخت بشر که هیچ آسیبی به محیط زیست نمی زند و علاوه بر این ورزش هم محسوب می شود بسیار پسندیده و مقبول است.نکته مهمی که قابل توجه است این است که متاسفانه در کشور ما زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند مجاز به استفاده از دوچرخه در محیط های عمومی و سطح شهر نیستند و چنانچه به عکسی که همراه این خبر منتشر شده دقت شود،استفاده از دوچرخه فقط برای مردان آزاد است و این امر نیازمند توجه ومطالبه بیشتر است.

   

خانه‌داری

بعدازظهر بۊ. ناهاره بۊخؤرده ؤ ظرفانه بۊشؤسته پسی، خاستم ایپچه استراحت بۊکۊنم کی تلفؤن زنگـ بۊخؤرده. می عمۊدؤختر بۊ کی خاستی شبنیشینˇ ره بایه أمی خانه. ایپچه خۊ خانه کارˇ جا بۊگؤفته. بندهٔ خۊدا کمردرد ؤ واریس دأره نتانه زیاد سرپا بئسه. بۊگؤفتم شام بأیید، بعدˇ ایپچه تعارؤف قبۊل بۊکۊده. استراحتˇ قیده بزئم ؤ دکفتم خانه جان! جارۊ بزئم، گردگیری بۊکۊدم، خریدم داشتیم. می دؤخترأ واستی ببؤرده-بیم کلاسˇ زبان. تۊنداتۊند حاضرأبؤستیم ؤ بۊشؤییم.
هوا سرد ؤ بارانی بۊ ؤ باران هأتؤ وارستی. می دؤخترأ کی بنأم کلاس، بۊشؤم خرید ؤ میوه ؤ شبچره ؤ وسایل بهئم. یک هفته‌یی بۊ کی واران وارستی انگار حأله-حأله’ن بند آمۊنˇ خیالأ ناشتی. تازه ظهرˇ اخبارم اعلام بۊکۊده-بۊ کی تا آخر هفته هوا هأتؤیه ؤ باران باره. انˇ وسی بۊ کی تمامˇ خیابانانأ آب بیگیفته-بۊ ؤ شؤن ؤ آمؤن سختأبؤسته-بۊ. هزار بدبختی همرأ خۊدمانه فارسانیم خانه ولی امی سر تا پا خیسˇ آب بۊبؤسته-بۊ. أمی لیواسانأ عوضأکۊدیم. من بۊشؤم آشپزخانه،یک عالم کار دأشتیم.
 خاستم کۊیی کاکا چاکۊنم. خئلی وقت بۊ چانکۊده-بۊم. کۊییأ پۊست بیگیفتم ؤ بنأم اۊجاقˇ گازˇ رۊ تا بپزه ؤ مشغۊلˇ شامˇ تهیه بۊبؤستم. میرزاقاسمی ؤ باقلاقاتۊق چاکۊدم، سیرتۊرشی هف ساله’م کی خۊدم بنه-بوم، بالکؤنˇ جا باوردم. سبزی خؤردن ؤ زیتۊن ؤ پیازم آماده بۊکۊدم.
ساعت ۸ بۊ کی مهمانان بامؤیید. شام حاضرأکۊدم ؤ سفره پهنأکۊدم. می دؤختر میل به غذا ناشتی ؤ همش عطسه کۊدی. أنه قؤرص فدم ؤ بخۊسانئم. شامˇ پسی سفره’ جمعأکۊدم ؤ چأیی ؤ میوه باوردم. کۊیی کاکا خئلی خۊشمزه بۊبؤسته-بۊ ؤ همه تعریف کۊدید. ساعت ۱۲ بۊ کی مهمانان بۊشؤیید ؤ منم آشپزخانه’ جمع ؤ جۊر کۊدنˇ پسی خاستم بشم بۊخۊسم کی می دؤخترˇ ناله صدا جا متوجه بۊبؤستم کی انˇ تب زیادأبؤسته. آبˇ نمک چاکۊدم ؤ تا خۊدˇ صبح هر نیم ساعت انه پاشۊیه بۊکۊدم تا انˇ تب کم کم بامؤ جیر. خاستم ایپچه می چشمانه دودم کی ساعت زنگ بۊخؤرد.
هر رۊز صبحˇ بیدارباشˇ زنگ بۊ. ویریشتم ؤ اهلˇ خانه ره صبحانه حاضرأکۊدم ؤ اۊشانه راهی کۊدنˇ پسی بۊشؤم می دؤختره سر بزئم ؤ بیدئم شؤکرˇ خۊدا انˇ حال بهتره؛ دئه انه مدرسه اوسئه نۊکۊدم. لباسانأ تاودم ماشینˇ مئن ؤ ناهار چاکۊدم. می دؤخترˇ ره سوا سۊپ چاکۊدم. واستی بۊشؤبیم بانکˇ قسطم فده-بیم.
راهˇ میان می دیلˇ میان فکر کۊدم دۊرۊسته ظاهراً شاغل نیم ولی ایته شؤغل دأرم، دایمی ؤ مادام‌العمر ؤ بی مرخصی ؤ بی حق ؤ حۊقۊق ؤ حتی بی بیمه! اۊنم بیسˇ چار ساعته.
شؤکرˇ خدا… خانه‌دارم.

زن گیلانی در حال ماهی کباب کردن

پ.ن: 
این یادداشت برای نخستین بار در شمارۀ ۷ ماهنامۀ گیلانˇاؤجا منتشر شده.
برای اطلاع از چگونگی خواندن و نوشتن با رسم‌الخط گیلکی اینجا را ببینید.
برگردان فارسی این یادداشت در ادامه مطلب 👇 آمده است.

احتمال بازگشت شنبه بازار انزلی به محل قبل

شنبه بازار بندرانزلی

سخنگوی شورای شهر انزلی، برف‌چالانی گفت: «مشکل ساختمان سازی شهر در آیندۀ نزدیک حل خواهد شد و این موضوع بر انتخاب درست شورای پنجم در انتخابات شهردار دلالت می‌کند». وی با اشاره به مکان کنونی شورای شهر تصریح کرد: «مکان بازار هفتگی بدون کارشناسی تغییر کرد و بازار قدیم  حالتی نوستالژیک داشت و سعی می‌کنیم به زودی این بازار به مکان اصلی خود باز گردد...»

منبع: کانال تلگرام وطن یعنی انزلی به نقل از گیل خبر

استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس، ضرورتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار


رشت - ایرنا - استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس، ضرورتی برای پیشگیری از حوادث تلخ و ناگواری است که بارها به علت غفلت و سهل انگاری از این موضوع مهم، شاهد وقوع آتش سوزی و به بارآمدن خسارت هایی جبران ناپذیر و به خطر افتادن جان دانش آموزان در واحدهای آموزشی بوده ایم.

استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس، ضرورتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار

آتش سوزی مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه سوده رشت حدود 20 سال پیش و مرگ تعدادی از دانش آموزان، آتش سوزی مدرسه ای در شهرستان شفت در بهمن ماه سال 76 و سوختگی بالای 60 درصد امید حسن زاده معلم کلاس و سوختگی 11 دانش آموز، آتش سوزی در مدرسه روستای سفیلان در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری در سال 83 و سوختگی بالای 40 درصد 13 دانش آموز، حریق مدرسه شهید رحیمی درودزن فارس در آذرماه سال 85 و سوختگی شدید هشت دانش آموز از ناحیه سر و دست و آتش سوزی در مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی روستای شین آباد از توابع پیرانشهر و سوختگی 28 نفر از دانش آموزان و فوت یک دانش آموز را می توان از جمله حوادث تلخ و جبران ناپذیر به دلیل سهل انگاری در استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس طی سال های گذشته نام برد. 

به اذعان کارشناسان و مسئولان ذیربط ، استفاده از سیستم های گرمایشی غیراستاندارد و بخاری های نفتی مهمترین علت این آتش سوزی هاست، بنابراین با توجه به سابقه وقوع آتش سوزی مدارس در کشور و جلوگیری از وقوع رویدادهای تلخ و دلخراش این چنینی، ضروریست تا مسئولان آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و سایر دست اندرکاران برای رفع دغدغه خانواده ها از وقوع چنین حوادث جبران ناپذیری، اقدام به استانداردسازی واحدهای آموزشی کنند. 

 آغاز استانداردسازی مدارس از سال 92 

در همین ارتباط مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه استانداردسازی وسایل گرمایشی از سال 92 آغاز شده، اظهار داشت: استانداردسازی وسایل گرمایشی برنامه ای کشوری است که از سال 92 در استان گیلان نیز آغاز شده است. 

علی اوسط اکبری مقدم افزود: هدف از استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس در این برنامه، جمع آوری بخاری های نفتی، هیزمی و گازی در مدارس کشور و به تبع آن گیلان است. 

وی ادامه داد: در برنامه استانداردسازی وسایل گرمایشی واحدهای آموزشی، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعتباراتی از درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز برای این حوزه اختصاص یافت. 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان بیان داشت: بر این اساس با حذف بخاری های نفتی، هیزمی و گازی مقرر شد تا مدارس به موتورخانه رادیاتور و یا سیستم پکیچ تجهیز شود و هیچ نوع انشعابی اعم از بخاری های نفتی یا گازی از داخل کلاس ها نباشد. 

 آمار استانداردسازی گرمایشی مدارس گیلان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در ادامه گفت وگو با ایرنا ، با تشریح اقدامات استانداردسازی وسایل گرمایشی واحدهای آموزشی استان از سال 92 تاکنون اظهار کرد: در سال 92 ، 246 مدرسه با یک هزار و 416 کلاس درس و زیربنای 123 هزار و 150 مترمربع، استانداردسازی شده است. 

وی ادامه داد: در سال 93 ، 204 مدرسه با یک هزار و 394 کلاس و زیربنای 118 هزار و 912 مترمربع، در سال 94 نیز 152 واحد آموزشی با 983 کلاس درس با زیربنای بیش از 95 هزار مترمربع مورد استانداردسازی گرمایشی قرار گرفت. 

اوسط اکبری مقدم با بیان اینکه در سال گذشته (1395) ، 221 مدرسه با یک هزار و 300 کلاس و زیربنای 98 هزار و 500 مترمربع استانداردسازی گرمایشی شد، خاطرنشان کرد: طی سال جاری و تاکنون، 105 واحد آموزشی با بیش از 600 کلاس با زیربنای 40 هزار مترمربع استانداردسازی گرمایشی شده است. 

 استانداردسازی گرمایشی 375 مدرسه دیگر باقی مانده است 

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه در زمان حاضر 375 مدرسه گیلان دارای بخاری های نفتی و گازی هستند، اظهار کرد: استانداردسازی این تعداد واحد آموزشی با یک هزار و 442 کلاس باقی مانده است. 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان بیان داشت: تمام تلاش خود را به کار می گیریم که تا پایان سال آینده، با استانداردسازی وسایل گرمایشی، همه بخاری های نفتی و گازی از مدارس استان جمع آوری شود. 

به گفته اوسط اکبری مقدم، در زمان حاضر از 34 منطقه آموزش و پرورش گیلان، در 17 منطقه به طور کلی بخاری های نفتی و گازی مدارس جمع آوری و به سیستم موتورخانه رادیاتور و پکیچ رادیاتور تجهیز شده است. 


 گرمایش مدارس

پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan